Föräldrarkooperativ

Myter och fakta om kooperativ

De vanligaste missuppfattningarna om föräldrakooperativ är att det är obligatorisk städvecka och en massa jourdagar och styrelsearbete.

Fakta Kompassens kooperativ

  • Ingen Städvecka!  Deltagande vid två trivseldagar per år där föräldrar och barn tillsammans fräschar till både ute och inne. Dessa genomförs från kl 10 till ca 13 en lördag per termin och avslutas med en gemensam grillning.  Utöver detta har vi arbetsgrupper som löpande ser över innemiljön, utemiljön, jourlistan, hemsidan, IT, marknadsföring, stipendieansökningar och aktiviteter.

 

  • Varje familj har jourdag ett par gånger per månad. Normalt utfall är en eller max ett par jourdagar per termin då man hjälper till i verksamheten. Med lite planering tycker de flesta föräldrar att det är ett bra tillfälle att få en inblick i sitt barns vardag. En jourdag kan liknas till en planerad VAB-dag.

 

  • Att någon gång under barnets tid på Kompassen sitta med i styrelsen i 2 år (ett år som suppleant följt av ett år som ordinarie ledamot). Som ordförande och kassör är man befriad från jour under det året man sitter som ordförande eller kassör.

Fördelar med kooperativ

Det finns många fördelar med kooperativ som klart överväger det extra jobbet:

 

  • Större möjlighet att påverka verksamheten och prioritera det som känns viktigast för dina barn.

 

  • Ger oss möjlighet att prioritera hög personaltäthet och små barngrupper.

 

  • Hög personaltäthet även vid sjukfrånvaro.

 

  • Bättre kontakt med andra familjer och barn i barnets närmiljö.

Fördelarna överväger