En dag på kompassen

En dag på Kompassen kan se olika ut beroende på antalet barn/personal, barnets behov samt väder och vind. 

Morgon/Förmiddag

Förutom våra dagsrutiner så har vi även veckorutiner där, Upptäckarna, Skapande verksamhet samt Rytmik och Rörelse ingår. Här nedan ser du en beskrivning av de olika aktiviteterna!

Lycka

Upptäckarna

Upptäckarna syftar till, i enlighet med Lpfö98, att utveckla barnens förståelse för naturen, dess kretslopp samt sitt kunnande om växter och djur.

Montessoriförskolan Kompassens mål med upptäckarna är att ge barnen en möjlighet till att uppleva naturen efter deras egen förmåga. Detta gör vi genom;

  • Ålder-/ eller intressebaserade samlingsgrupper där barnen får lära sig om djur och natur.
  • Vi utgår från årstiden i planerandet av Upptäckarverksamheten vilket ger oss möjlighet att på ett konkret sätt visa på olika naturliga fenomen, djurliv samt växternas kretslopp.
  • Barnen har med sig något att äta. Tex en frukt eller smörgås som vi tillsammans avnjuter i naturen vilket ger oss tid att utforska vår valda plats för dagen.
illustration-tree-2

Rytmik och Rörelse

Såsom skapandet så ligger även rytmik och rörelse under Kulturavdelning inom Montessoripedagogiken. Syftet med Rytmik och Rörelse är liksom skapandet att utveckla barnets lust samt förmåga till att leka och lära samt förmåga att uttrycka sig genom rörelse, sång dans och musik.

Målet med Rytmik och Rörelse på Kompassen är att ge barnen tillfälle att röra på sin kropp till musik men också utan, spela instrument samt känna gemenskap i grupp. Vi har, förutom den spontana leken och uteverksamheten, en inplanerat tillfällen i veckan för avdelningarna att utöva rytmik och rörelse.

Skapande

Skapandet inom Montessoripedagogiken är en del av Kulturen. Med skapandet syftar vi att utveckla barnets förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång och musik samt dans och drama. Vi vill även att barnen utvecklar sin lust samt förmåga till att leka och lära.

Här på Montessoriförskolan Kompassen arbetar vi mycket med bild och hantverk i vår verksamhet. Vi har förberedda skapandematerial och återkopplar gärna materialet till vår vardag här på Kompassen såsom skapande med naturmaterial (Upptäckarna) och rytmik.