Avdelning Syd

På avdelning Syd går barn i åldrarna 1-3 år. Vi är 9 barn i gruppen och 2 pedagoger. 

i vår

verksamhet

vill vi se till att barnen får en trygg, rolig och utvecklande dag på förskolan. Vi arbetar efter att  tillgodose varje barns behov och möjligheter genom att det finns en förberedd miljö såväl inne som ute. Vi arbetar efter läroplanen för förskolans mål och riktlinjer samt Montessoripedagogikens idéer och grundtankar.

 

Vårt mål för det enskilda barnet är att de ska få känna sig trygga, bygga självkänsla och utvecklas som individer efter sina egna behov och möjligheter. Detta sker genom att vi erbjuder god omsorg och väl planerad verksamhet där barnens utvecklingsområden ligger till grund och där sinnena, språket, motoriken och det sociala samspelet stimuleras och utvecklas. Vårt mål är att gruppen ska känna trygghet och gemenskap.

 

Vi lägger stor vikt vid det nära samarbetet med föräldrarna. Vi verkar för att ha snabb och tydlig kommunikation, där  information från förskolan  och avdelningen sker genom kommunikation via Förskoleappen.

2022-04-26_DSC_0378_1918x1280

Investera i ditt barns framtid!

Det finns många fördelar med Kompassens kooperativ. Det ger er t.ex större möjlighet att påverka verksamheten och prioritera det som känns viktigast för dina barn. Det ger oss möjlighet att prioritera hög personaltäthet och små barngrupper. Du får också ännu bättre kontakt med andra familjer och barn i barnets närmiljö.