FAQ

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Har du fler frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Innehåll

Om Kompassen

Alla pedagoger talar flytande Svenska och Engelska

Mån-Fre 07.30 – 17.00

Ja, som är ansluten till de kommunala förskolorna vilket innebär att det är samma kösystem

Det är precis samma kostnad som på kommunnala förskolor, se på kommunens hemsida för aktuell prislista.

Vi kommunicerar genom FÖRSKOLEAPPEN där du får information, bilder och veckorapporter om verksamheten. Du kan ladda ned appen här!

Om Montessori

Föräldrarkooperativ

I ett föräldrakooperativ förutsätts att du som förälder tar en aktiv roll i förskolans drift och utveckling. 

Större möjlighet att påverka verksamheten och prioritera det som känns viktigast för dina barn.
Ger oss möjlighet att prioritera hög personaltäthet och små barngrupper.
Hög personaltäthet även vid sjukfrånvaro.
Bättre kontakt med andra familjer och barn i barnets närmiljö.

Varje familj har jourdag ett par gånger per månad. Normalt utfall är en eller max ett par jourdagar per termin då man hjälper till i verksamheten. Med lite planering tycker de flesta föräldrar att det är ett bra tillfälle att få en inblick i sitt barns vardag. En jourdag kan liknas till en planerad VAB-dag.

 

Att någon gång under barnets tid på Kompassen sitta med i styrelsen i 2 år (ett år som suppleant följt av ett år som ordinarie ledamot). Som ordförande och kassör är man befriad från jour under det året man sitter som ordförande eller kassör.

Ingen Städvecka!  Deltagande vid två trivseldagar per år där föräldrar och barn tillsammans fräschar till både ute och inne. Dessa genomförs från kl 10 till ca 13 en lördag per termin och avslutas med en gemensam grillning.  Utöver detta har vi arbetsgrupper som löpande ser över innemiljön, utemiljön, jourlistan, hemsidan, IT, marknadsföring, stipendieansökningar och aktiviteter.

Ansökan om plats

Vi rekommenderar att du först bokar en visning och hälsar på. Vill du ansöka om en plats kan du göra det här!

Det beror helt på hur kölistan ser ut och om någon kommer att sluta på förskolan när du önskar att ditt barn ska börja.

Vid sjukdom

Du sjukanmäler barnen via förskoleappen alternativt ringer till förskolan. 

Om barnet har haft feber kan det återkomma till förskolan efter att ha varit feberfri i 24 tim utan febernedsättande medicin, Om barnets allmäntillstånd tillåter det.

Kräkningar och/eller diarré smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat.
Det är viktigt att kräkningarna och de vattniga diarréerna har upphört. Ett barn som haft kräkningar
och/eller diarreé ska vara hemma i 48 timmar efter det sista symptomet innan det återkommer till förskolan. Också syskon
skall stanna hemma denna tid även om de haft smittan innan!

Om barnet bedöms sjukt under förskolevistelsen kontaktas föräldrarna, så att förälder får möjlighet att lösa situationen på bästa möjliga sätt och kan hämta sitt barn.

Avdelning Syd & Nord

På avdelning Syd går barn i åldern 1-3 år. På Nord är barnen ca 3-6 år.

Vi är 9 barn i gruppen på Syd och ca 12 barn på Nord.