Vid sjukdom

Kompassens rutiner vid sjukt barn

mother-with-her-illnes-daughter-bedroom-lowres

Barnets allmäntillstånd avgör

hur länge barnet behöver stanna hemma. När barnet återkommer till förskolan är det viktigt att det kan delta i alla aktiviteter som förekommer på förskolan, både inne och utomhus.

Vid frånvaro – Anmäl i förskoleappen eller ring oss helst senast kl.08.30. Meddela även dagen innan barnet förväntas återkomma till förskolan. Detta är viktigt för förskolans planering.

Sjuka barn

 • Om barnet bedöms sjukt under förskolevistelsen kontaktas föräldrarna, så att förälder får möjlighet att lösa situationen på bästa möjliga sätt och kan hämta sitt barn.
 • I början av en förkylning smittar barnet som mest. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återkomma till förskolan.
 • Om barnet har haft feber kan det återkomma till förskolan efter att ha varit feberfri i 24 tim utan febernedsättande medicin, Om barnets allmäntillstånd tillåter det. Feber i sig är ingen sjukdom, utan tecken på annan sjukdom. Barn är ofta även sjuka utan feber.
 • Ögoninfektion uppkommer ofta i samband med en förkylning. Om ögonen är igenklistrade på morgonen tyder det på en bakterieinfektion och är mycket smittsamt. 
 • Vid svinkoppor (impetigo) kan barnet få såriga, gula utslag runt näsa och mun. Sprids vid direktkontakt och leksaker. Hudutslagen ska vara helt torra innan barnet återkommer till förskolan.
 • Vid streptokocker är det vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får
  barnet sår på huden. Smittar lätt vid direktkontakt och via leksaker. Barnet bör ha inlett sin
  antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det återkommer till förskolan igen, om
  allmäntillståndet tillåter.
 • Kräkningar och/eller diarré smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat.
  Det är viktigt att kräkningarna och de vattniga diarréerna har upphört helt och att barnet har aptit innan återgång till förskolan. Ett barn som haft kräkningar och/eller diarreér ska vänta minst 48 timmar innan det återkommer till förskolan. Också syskon skall stanna hemma denna tid även om de haft smittan innan. 
 • All medicinering sker hemma med undantag av astma- och allergimedicin. När barnet äter antibiotika
  ska barnet vara hemma i två dagar innan det återkommer till förskolan, om allmäntillståndet tillåter.
mother-checking-body-temprature-thremoeter-lowres
mother-holding-thermometer-hands-sick-little-girl-lying-bed-keeping-her-palm-forehea-suffering-from-high-temperature-lowres

Läs mer på 1177 vårdguiden – Smittor i förskolan eller kontakta BVC.