Krisplan

Kompassens personal vet hur vi ska agera och förhålla oss vid kris

crisis-plan-lowres

Kompassens Krisplan

Syftet med krisplanen är att i möjligaste mån ha en beredskap då det ofattbara händer och ha en handlingsplan att följa. Detta för att handla rätt och snabbt vid krissituationer på och omkring Montessoriförskolan Kompassen gällande dess barn, familjer eller personal.